Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820-2
ISO/IEC 17043: 2010

Το ΕΣΕΑΠ είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας στα διαγνωστικά εργαστήρια του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων τους.

Στις ιστοσελίδες μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΣΕΑΠ, να καταχωρήσετε εργαστηριακά αποτελέσματα σε όλα μας τα προγράμματα, καθώς επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις στατιστικές και τις αξιολογήσεις που αφορούν το εργαστήριο σας.

Ημερολόγιο του Προγράμματα

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

3 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

Το ΕΣΕΑΠ είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας στα διαγνωστικά εργαστήρια του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων τους.

Στις ιστοσελίδες μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΣΕΑΠ, να καταχωρήσετε εργαστηριακά αποτελέσματα σε όλα μας τα προγράμματα, καθώς επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις στατιστικές και τις αξιολογήσεις που αφορούν το εργαστήριο σας.

Ημερολόγιο του Προγράμματα

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

3 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010