Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820-2
ISO/IEC 17043: 2010

Προγράμματα  2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 2024

1) Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας (Μηνιαίο ή Διμηνιαίο) Λειτουργεί από το 1994 και περιλαμβάνει: Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση. Αποστέλλονται 12 ή 24 δείγματα και οι αναλύσεις γίνονται ανά μήνα ή ανά δίμηνο.

2) Πρόγραμμα Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c) Λειτουργεί από το 2007. Αποστέλλονται 24 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δεκαπενθήμερο.

3) Πρόγραμμα Δεικτών Καρδιακής Βλάβης και hs-CRP Λειτουργεί από το 2008 και περιλαμβάνει: CK, CK-MB mass, CK-MB activity, Τροπονίνη-Τ, Τροπονίνη-Ι, υψηλής ευαισθησίας CRP (hs-CRP), BNP και pro-BNP. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

4) Πρόγραμμα TDM (Therapeutic Drug Monitoring) ή επιπέδων φαρμάκων, για τις μετρήσεις παρακολούθησης επιπέδων θεραπευτικών ουσιών. Λειτουργεί από το 2011 και περιλαμβάνει τα φάρμακα: διγοξίνη, φαινυντοϊνη, βαλπροϊκό οξύ, φαινοβαρβιτάλη, βανκομυκίνη, ακετυλοσαλικυλικό οξύ, παρακεταμόλη και μεθοτρεξάτη. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

5) Παράγοντες πήξεως.Λειτουργεί από το 2013 και περιλαμβάνει: Χρόνο προθρομβίνης (PT), Χρόνο προθρομβίνης INR, Χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT), Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT III) και Ινωδογόνο (Fibrinogen). Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

Τα επόμενα 6 προγράμματα (6 έως 11) μπορούν να παραγγελθούν και συνδυαστικά, ως τμήματα του ανοσοχημικού πακέτου, με σημαντικά μειωμένο κόστος.

6) Πρόγραμμα Ορμονών Θυρεοειδούς. Λειτουργεί από το 2010 και περιλαμβάνει: TSH, FΤ3, FΤ4, T3, T4, Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG) και Θυρεοσφαιρίνη. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

7) Ορμόνες Αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας. Λειτουργεί από το 2012 και περιλαμβάνει: FSH, LH, Οιστραδιόλη (Ε2), Προγεστερόνη, Προλακτίνη, Τεστοστερόνη, Χοριακή Γοναδοτροπίνη (HCG), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), Κορτιζόλη, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ και Τρανσφερίνη. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

8) Δείκτες Νεοπλασίας (Καρκινικοί Δείκτες). Λειτουργεί από το 2012 και περιλαμβάνει: PSA, Free PSA, CEA (καρκινοεμβρυικό αντιγόνο), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, β2-μικροσφαιρίνη και TMAB. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

9) Πρόγραμμα Ειδικών Πρωτεϊνών.Λειτουργεί από το 2015 και περιλαμβάνει: ASTO, CRP, Ρευματοειδή παράγοντα (RF), Τρανσφερίνη, Ποσοτικό προσδιορισμό Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4), καθώς και Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12 και Φυλλικό οξύ. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

10) Πρόγραμμα Ανοσολογικών Παραμέτρων (αποτελείται από 2 υποπρογράμματα)
Το υποπρόγραμμα των συστηματικών αυτοαντισωμάτων, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικό δείγμα από μοναδικό δότη, περιλαμβάνει: Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ANA), Αντιμιτοχονδριακά Αντισώματα (AMA), Αντισώματα έναντι dsDNA, Αντισώματα έναντι ENA (SS-A, SS-B, RNP, Sm), Αντισώματα έναντι Σκληροδέρματος (Scl-70), Αντισώματα ΕΝΑ Jo1, Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης I (β2GPI) IgG & IgΜ και Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης (αCL) IgG & IgM, και
Το υποπρόγραμμα των ποσοτικών ανοσολογικών παραμέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί το δείγμα των ανοσοχημικών παραμέτρων και περιλαμβάνει: Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG), Ποσοτικό προσδιορισμό Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4) και Ρευματοειδή παράγοντα (RF).
Αποστέλλονται 24 δείγματα ανά έτος (12 για κάθε υποπρόγραμμα) και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

11) Πρόγραμμα Ορολογικών Παραμέτρων Ι (TORCH). Λειτουργεί από το 2017 και θα περιλαμβάνει: Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgG & IgΜ, του Κυτταρομεγαλοϊού IgG & IgΜ, της Ερυθράς IgG & IgΜ και των ιών του απλού έρπητα 1 & 2 IgG & IgΜ. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

12) Πρόγραμμα Ορολογικών Παραμέτρων ΙI (Σε συνεργασία με το MCA Lab Ολλανδίας).Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2017 και θα περιλαμβάνει το Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg), τα αντισώματα της Ηπατίτιδας B (Anti-HBc, Anti-HBs), της Ηπατίτιδας C, των ιών HIV & HTLV και της σύφιλης (αντιτρεπονυμικά), που είναι οι παράμετροι του ορολογικού ελέγχου ο οποίος γίνεται και στις Αιμοδοσίες,  διατίθεται δε στην Ελλάδα σε συνεργασία με το MCA Lab της Ολλανδίας. Οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο (4 αποστολές/έτος). Σε κάθε αποστολή και για κάθε παράμετρο υπάρχουν 6 διαφορετικά επίπεδα προς μέτρηση (ένα αρνητικό, ένα έντονα θετικό και τέσσερα με ενδιάμεσες συγκεντρώσεις). Η χρέωση γίνεται ανά παράμετρο (μία έως και επτά) και ανά αποστολή (μία έως τέσσερις). H ελάχιστη χρέωση 110,00 + 26,40 (ΦΠΑ) = 136,40 € καλύπτει μία παράμετρο και μία αποστολή και αντιστοιχεί στα 6 διαφορετικά επίπεδα μετρήσεων της παραμέτρου που παραγγέλθηκε, ενώ για περισσότερες παραμέτρους ή/και αποστολές, η χρέωση αυξάνει αναλογικά: Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τέσσερις παραμέτρους (από τις επτά) και δύο αποστολές (από τις τέσσερις), η χρέωση θα είναι: 110,00 x 4 x 2 = 880,00 + 211,20 (ΦΠΑ) = 1091,20 €.

13) Πρόγραμμα 25-ΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (25OHD) σε συνεργασία με το DEQAS UK.Λειτουργεί από το 2015. Αποστέλλονται 20 δείγματα ανά έτος (Απρίλιος 2023-Μάρτιος 2024) και οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο.

14) Συνδυαστικό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας και Ανοσολογικών Εξετάσεων.Λειτουργεί από το 2022 και περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους της Κλινικής Χημείας που υπάρχουν μέχρι σήμερα (Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση) και επιπλέον τις εξετάσεις CRP, Φεριτίνη, Φυλλικό οξύ, Β12, FT3, FT4, TSH, PSA, β-HCG και Οιστραδιόλη (Ε2).Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις  γίνονται ανά δίμηνο.

15) Πρόγραμμα Γενικής Ούρων.Λειτουργεί από το 2023 και περιλαμβάνει τους Βιοχημικούς Δείκτες της Γενικής Ούρων (Πρωτείνες, Γλυκόζη, Κετόνες, Χολερυθρίνη, Αιμοσφαιρίνη, Ουροχολινινογόνο, Νιτρώδη, Λευκοκυτταρική Εστεράση,  Ασκορβικό οξύ), Μακροσκοπική Εξέταση (Όψη, Χροιά, Οσμή, pH, Ειδικό Βάρος, Ίζημα)  και Μικροσκοπική Εξέταση (Επιθηλιακά κύτταρα, Ερυθρά αιμοσφαίρια, Πυοσφαίρια, Βλέννη, Κύλινδροι, Κρύσταλλοι, Άμορφα άλατα, Μικροοργανισμοί). Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις  γίνονται ανά δίμηνο.

16) Πρόγραμμα Βιοχημικών Δεικτών Ούρων (Πιλοτικό).Λειτουργεί από το 2024 και περιλαμβάνει τους Βιοχημικούς Δείκτες της Γενικής Ούρων: Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Ολικά Λευκώματα, Μικροαλβουμίνη Ούρων, Γλυκόζη, Ουρία, Μαγνήσιο, Ασβέστιο, Φώσφορος, Αμυλάση.Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις  γίνονται ανά δίμηνο.

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010

041080063-24/04/2008

Ημερολόγιο του Προγράμματα

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

3 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

11 Προγράμματα,

Προγράμματα  2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 2024

1) Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας (Μηνιαίο ή Διμηνιαίο) Λειτουργεί από το 1994 και περιλαμβάνει: Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση. Αποστέλλονται 12 ή 24 δείγματα και οι αναλύσεις γίνονται ανά μήνα ή ανά δίμηνο.

2) Πρόγραμμα Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c) Λειτουργεί από το 2007. Αποστέλλονται 24 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δεκαπενθήμερο.

3) Πρόγραμμα Δεικτών Καρδιακής Βλάβης και hs-CRP Λειτουργεί από το 2008 και περιλαμβάνει: CK, CK-MB mass, CK-MB activity, Τροπονίνη-Τ, Τροπονίνη-Ι, υψηλής ευαισθησίας CRP (hs-CRP), BNP και pro-BNP. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

4) Πρόγραμμα TDM (Therapeutic Drug Monitoring) ή επιπέδων φαρμάκων, για τις μετρήσεις παρακολούθησης επιπέδων θεραπευτικών ουσιών. Λειτουργεί από το 2011 και περιλαμβάνει τα φάρμακα: διγοξίνη, φαινυντοϊνη, βαλπροϊκό οξύ, φαινοβαρβιτάλη, βανκομυκίνη, ακετυλοσαλικυλικό οξύ, παρακεταμόλη και μεθοτρεξάτη. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

5) Παράγοντες πήξεως.Λειτουργεί από το 2013 και περιλαμβάνει: Χρόνο προθρομβίνης (PT), Χρόνο προθρομβίνης INR, Χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT), Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT III) και Ινωδογόνο (Fibrinogen). Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

Τα επόμενα 6 προγράμματα (6 έως 11) μπορούν να παραγγελθούν και συνδυαστικά, ως τμήματα του ανοσοχημικού πακέτου, με σημαντικά μειωμένο κόστος.

6) Πρόγραμμα Ορμονών Θυρεοειδούς. Λειτουργεί από το 2010 και περιλαμβάνει: TSH, FΤ3, FΤ4, T3, T4, Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG) και Θυρεοσφαιρίνη. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

7) Ορμόνες Αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας. Λειτουργεί από το 2012 και περιλαμβάνει: FSH, LH, Οιστραδιόλη (Ε2), Προγεστερόνη, Προλακτίνη, Τεστοστερόνη, Χοριακή Γοναδοτροπίνη (HCG), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), Κορτιζόλη, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ και Τρανσφερίνη. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

8) Δείκτες Νεοπλασίας (Καρκινικοί Δείκτες). Λειτουργεί από το 2012 και περιλαμβάνει: PSA, Free PSA, CEA (καρκινοεμβρυικό αντιγόνο), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, β2-μικροσφαιρίνη και TMAB. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

9) Πρόγραμμα Ειδικών Πρωτεϊνών.Λειτουργεί από το 2015 και περιλαμβάνει: ASTO, CRP, Ρευματοειδή παράγοντα (RF), Τρανσφερίνη, Ποσοτικό προσδιορισμό Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4), καθώς και Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12 και Φυλλικό οξύ. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

10) Πρόγραμμα Ανοσολογικών Παραμέτρων (αποτελείται από 2 υποπρογράμματα)
Το υποπρόγραμμα των συστηματικών αυτοαντισωμάτων, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικό δείγμα από μοναδικό δότη, περιλαμβάνει: Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ANA), Αντιμιτοχονδριακά Αντισώματα (AMA), Αντισώματα έναντι dsDNA, Αντισώματα έναντι ENA (SS-A, SS-B, RNP, Sm), Αντισώματα έναντι Σκληροδέρματος (Scl-70), Αντισώματα ΕΝΑ Jo1, Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης I (β2GPI) IgG & IgΜ και Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης (αCL) IgG & IgM, και
Το υποπρόγραμμα των ποσοτικών ανοσολογικών παραμέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί το δείγμα των ανοσοχημικών παραμέτρων και περιλαμβάνει: Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG), Ποσοτικό προσδιορισμό Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4) και Ρευματοειδή παράγοντα (RF).
Αποστέλλονται 24 δείγματα ανά έτος (12 για κάθε υποπρόγραμμα) και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

11) Πρόγραμμα Ορολογικών Παραμέτρων Ι (TORCH). Λειτουργεί από το 2017 και θα περιλαμβάνει: Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgG & IgΜ, του Κυτταρομεγαλοϊού IgG & IgΜ, της Ερυθράς IgG & IgΜ και των ιών του απλού έρπητα 1 & 2 IgG & IgΜ. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

12) Πρόγραμμα Ορολογικών Παραμέτρων ΙI (Σε συνεργασία με το MCA Lab Ολλανδίας).Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2017 και θα περιλαμβάνει το Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg), τα αντισώματα της Ηπατίτιδας B (Anti-HBc, Anti-HBs), της Ηπατίτιδας C, των ιών HIV & HTLV και της σύφιλης (αντιτρεπονυμικά), που είναι οι παράμετροι του ορολογικού ελέγχου ο οποίος γίνεται και στις Αιμοδοσίες,  διατίθεται δε στην Ελλάδα σε συνεργασία με το MCA Lab της Ολλανδίας. Οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο (4 αποστολές/έτος). Σε κάθε αποστολή και για κάθε παράμετρο υπάρχουν 6 διαφορετικά επίπεδα προς μέτρηση (ένα αρνητικό, ένα έντονα θετικό και τέσσερα με ενδιάμεσες συγκεντρώσεις). Η χρέωση γίνεται ανά παράμετρο (μία έως και επτά) και ανά αποστολή (μία έως τέσσερις). H ελάχιστη χρέωση 110,00 + 26,40 (ΦΠΑ) = 136,40 € καλύπτει μία παράμετρο και μία αποστολή και αντιστοιχεί στα 6 διαφορετικά επίπεδα μετρήσεων της παραμέτρου που παραγγέλθηκε, ενώ για περισσότερες παραμέτρους ή/και αποστολές, η χρέωση αυξάνει αναλογικά: Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τέσσερις παραμέτρους (από τις επτά) και δύο αποστολές (από τις τέσσερις), η χρέωση θα είναι: 110,00 x 4 x 2 = 880,00 + 211,20 (ΦΠΑ) = 1091,20 €.

13) Πρόγραμμα 25-ΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (25OHD) σε συνεργασία με το DEQAS UK.Λειτουργεί από το 2015. Αποστέλλονται 20 δείγματα ανά έτος (Απρίλιος 2023-Μάρτιος 2024) και οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο.

14) Συνδυαστικό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας και Ανοσολογικών Εξετάσεων.Λειτουργεί από το 2022 και περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους της Κλινικής Χημείας που υπάρχουν μέχρι σήμερα (Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση) και επιπλέον τις εξετάσεις CRP, Φεριτίνη, Φυλλικό οξύ, Β12, FT3, FT4, TSH, PSA, β-HCG και Οιστραδιόλη (Ε2).Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις  γίνονται ανά δίμηνο.

15) Πρόγραμμα Γενικής Ούρων.Λειτουργεί από το 2023 και περιλαμβάνει τους Βιοχημικούς Δείκτες της Γενικής Ούρων (Πρωτείνες, Γλυκόζη, Κετόνες, Χολερυθρίνη, Αιμοσφαιρίνη, Ουροχολινινογόνο, Νιτρώδη, Λευκοκυτταρική Εστεράση,  Ασκορβικό οξύ), Μακροσκοπική Εξέταση (Όψη, Χροιά, Οσμή, pH, Ειδικό Βάρος, Ίζημα)  και Μικροσκοπική Εξέταση (Επιθηλιακά κύτταρα, Ερυθρά αιμοσφαίρια, Πυοσφαίρια, Βλέννη, Κύλινδροι, Κρύσταλλοι, Άμορφα άλατα, Μικροοργανισμοί). Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις  γίνονται ανά δίμηνο.

16) Πρόγραμμα Βιοχημικών Δεικτών Ούρων (Πιλοτικό).Λειτουργεί από το 2024 και περιλαμβάνει τους Βιοχημικούς Δείκτες της Γενικής Ούρων: Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Ολικά Λευκώματα, Μικροαλβουμίνη Ούρων, Γλυκόζη, Ουρία, Μαγνήσιο, Ασβέστιο, Φώσφορος, Αμυλάση.Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις  γίνονται ανά δίμηνο.

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010

041080063-24/04/2008

Ημερολόγιο του Προγράμματα

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

3 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

11 Προγράμματα,

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010