Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820-2
ISO/IEC 17043: 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΕΑΠ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1) Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας (Μηνιαίο ή Διμηνιαίο)
Το πρόγραμμα της Κλινικής Χημείας λειτουργεί από το 1994 και περιλαμβάνει 25 συνήθεις βιοχημικές παραμέτρους: Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ή 24 και οι αναλύσεις γίνονται ανά μήνα ή ανά δίμηνο ανάλογα με το πρόγραμμα.

2) Πρόγραμμα Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c)
Λειτουργεί στη χώρα μας από το 2007. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 24 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δεκαπενθήμερο.

3) Πρόγραμμα δεικτών καρδιακής βλάβης και hs-CRP
Λειτουργεί από το 2008 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: CK, CK-MB mass, CK-MB activity, Τροπονίνη-Τ, Τροπονίνη-Ι, υψηλής ευαισθησίας CRP (hs-CRP), BNP και pro-BNP. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

4) Πρόγραμμα TDM (Therapeutic Drug Monitoring)
ή επιπέδων φαρμάκων, για τις μετρήσεις παρακολούθησης επιπέδων θεραπευτικών ουσιών. Λειτουργεί από το 2011 και περιλαμβάνει τα παρακάτω φάρμακα: διγοξίνη, φαινυντοϊνη, βαλπροϊκό οξύ, φαινοβαρβιτάλη, βανκομυκίνη, ακετυλοσαλικυκικό οξύ, παρακεταμόλη και μεθοτρεξάτη. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

5) Παράγοντες πήξεως Λειτουργεί από το 2013 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: Χρόνος προθρομβίνης (PT), Χρόνος προθρομβίνης INR, Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT), Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT III) και Ινωδογόνο (Fibrinogen). Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

Τα επόμενα 6 προγράμματα (6 έως 11) μπορούν να παραγγελθούν και συνδυαστικά, ως τμήματα του ανοσοχημικού πακέτου, με σημαντικά μειωμένο κόστος. 

6) Πρόγραμμα ορμονών θυρεοειδούς
Λειτουργεί από το 2010 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: TSH, FΤ3, FΤ4, T3, T4, Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG) και Θυρεοσφαιρίνη. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

7) Ορμόνες Αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας
Λειτουργεί από το 2012 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: FSH, LH, Οιστραδιόλη (Ε2), Προγεστερόνη, Προλακτίνη, Τεστοστερόνη, Χοριακή Γοναδοτροπίνη (HCG), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), Κορτιζόλη, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ και Τρανσφερίνη. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

8) Δείκτες Νεοπλασίας (Καρκινικοί Δείκτες)
Λειτουργεί από το 2012 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: PSA, Free PSA, CEA (καρκινοεμβρυικό αντιγόνο), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, β2-μικροσφαιρίνη και TMAB. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

9) Πρόγραμμα Ειδικών Πρωτεϊνών Λειτουργεί από το 2015 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: ASTO, CRP, Ρευματοειδής παράγοντας (RF), Τρανσφερίνη, Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4), καθώς και Φερριτίνη και Φυλλικό οξύ. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

10) Πρόγραμμα Ανοσολογικών Παραμέτρων (αποτελείται από 2 υποπρογράμματα)
· Το υποπρόγραμμα των συστηματικών αυτοαντισωμάτων, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικό δείγμα από μοναδικό δότη, περιλαμβάνει τις παραμέτρους: Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ANA), Αντισώματα έναντι dsDNA, Αντισώματα έναντι ENA (SS-A, SS-B, RNP, Sm), Αντισώματα έναντι Σκληροδέρματος (Scl-70), Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης I (β2GPI) IgG & IgΜ και Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης (αCL) IgG & IgM, και
· Το υποπρόγραμμα των ποσοτικών ανοσολογικών παραμέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί το δείγμα των ανοσοχημικών παραμέτρων,  περιλαμβάνει τις παραμέτρους:  Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG), Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4) και Ρευματοειδής παράγοντας (RF). Συνολικά τα δείγματα που αποστέλλονται είναι 24 ανά έτος (12 για κάθε υποπρόγραμμα) και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

11) Πρόγραμμα ορολογικών παραμέτρων Ι (TORCH). Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2017 και περιλαμβάνει: Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgG & IgΜ, του Κυτταρομεγαλοϊού IgG & IgΜ, της Ερυθράς IgG & IgΜ και των ιών του απλού έρπητα 1 & 2 IgG & IgΜ. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

12) Πρόγραμμα ορολογικών παραμέτρων ΙI (Σε συνεργασία με το MCA Lab Ολλανδίας). Το πρόγραμμα λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2017 και θα περιλαμβάνει το Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg), τα αντισώματα της Ηπατίτιδας B (Anti-HBc, Anti-HBs), της Ηπατίτιδας C, των ιών HIV & HTLV και της σύφιλης (αντιτρεπονυμικά), που είναι οι παράμετροι του ορολογικού ελέγχου ο οποίος γίνεται και στις Αιμοδοσίες, θα διατίθεται δε στην Ελλάδα σε συνεργασία με το MCA Lab της Ολλανδίας. Οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο (4 αποστολές/έτος). Σε κάθε αποστολή και για κάθε παράμετρο υπάρχουν 6 διαφορετικά επίπεδα προς μέτρηση (ένα αρνητικό, ένα έντονα θετικό και τέσσερα με ενδιάμεσες συγκεντρώσεις). Η χρέωση γίνεται ανά παράμετρο (μία έως και επτά) και ανά αποστολή (μία έως τέσσερις). H ελάχιστη χρέωση 95,00 + 22,80 (ΦΠΑ) = 117,80 € καλύπτει μία παράμετρο και μία αποστολή και αντιστοιχεί στα 6 διαφορετικά επίπεδα μετρήσεων της παραμέτρου που παραγγέλθηκε, ενώ για περισσότερες παραμέτρους ή/και αποστολές, η χρέωση αυξάνει αναλογικά: Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τέσσερις παραμέτρους (από τις επτά) και δύο αποστολές (από τις τέσσερις), η χρέωση θα είναι 95 x 4 x 2 = 760,00 + 182,40 (ΦΠΑ) = 942,40 €.

13) Πρόγραμμα 25-ΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (25OHD) σε συνεργασία με το DEQAS UK Λειτουργεί από το 2015. Αποστέλλονται 20 δείγματα ανά έτος (Απρίλιος 2017-Μάρτιος 2018) και οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο.

14) Συνδυαστικό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας και Ανοσολογικών Εξετάσεων
Λειτουργεί από το 2022  και περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους της Κλινικής Χημείας που υπάρχουν μέχρι σήμερα (Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση) και επιπλέον τις εξετάσεις CRP, Φεριτίνη, Φυλλικό οξύ, Β12, FT3, FT4, TSH, PSA, β-HCG και Οιστραδιόλη (Ε2). Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

15) Πρόγραμμα Γενικής Ούρων
Θα λειτουργήσει από το 2023 και θα περιλαμβάνει τους Βιοχημικούς Δείκτες της Γενικής Ούρων και Μικροσκοπική Εξέταση. Θα αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις θα γίνονται ανά δίμηνο.

Τα υλικά ελέγχου παράγονται με βάση τις προδιαγραφές του ΕΣΕΑΠ από αξιολογημένους και τεχνικά ικανούς υπεργολάβους.

Ημερολόγιο του Προγράμματα

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

3 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΕΑΠ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1) Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας (Μηνιαίο ή Διμηνιαίο)
Το πρόγραμμα της Κλινικής Χημείας λειτουργεί από το 1994 και περιλαμβάνει 25 συνήθεις βιοχημικές παραμέτρους: Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ή 24 και οι αναλύσεις γίνονται ανά μήνα ή ανά δίμηνο ανάλογα με το πρόγραμμα.

2) Πρόγραμμα Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c)
Λειτουργεί στη χώρα μας από το 2007. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 24 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δεκαπενθήμερο.

3) Πρόγραμμα δεικτών καρδιακής βλάβης και hs-CRP
Λειτουργεί από το 2008 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: CK, CK-MB mass, CK-MB activity, Τροπονίνη-Τ, Τροπονίνη-Ι, υψηλής ευαισθησίας CRP (hs-CRP), BNP και pro-BNP. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

4) Πρόγραμμα TDM (Therapeutic Drug Monitoring)
ή επιπέδων φαρμάκων, για τις μετρήσεις παρακολούθησης επιπέδων θεραπευτικών ουσιών. Λειτουργεί από το 2011 και περιλαμβάνει τα παρακάτω φάρμακα: διγοξίνη, φαινυντοϊνη, βαλπροϊκό οξύ, φαινοβαρβιτάλη, βανκομυκίνη, ακετυλοσαλικυκικό οξύ, παρακεταμόλη και μεθοτρεξάτη. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

5) Παράγοντες πήξεως Λειτουργεί από το 2013 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: Χρόνος προθρομβίνης (PT), Χρόνος προθρομβίνης INR, Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT), Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT III) και Ινωδογόνο (Fibrinogen). Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

Τα επόμενα 6 προγράμματα (6 έως 11) μπορούν να παραγγελθούν και συνδυαστικά, ως τμήματα του ανοσοχημικού πακέτου, με σημαντικά μειωμένο κόστος. 

6) Πρόγραμμα ορμονών θυρεοειδούς
Λειτουργεί από το 2010 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: TSH, FΤ3, FΤ4, T3, T4, Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG) και Θυρεοσφαιρίνη. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

7) Ορμόνες Αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας
Λειτουργεί από το 2012 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: FSH, LH, Οιστραδιόλη (Ε2), Προγεστερόνη, Προλακτίνη, Τεστοστερόνη, Χοριακή Γοναδοτροπίνη (HCG), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), Κορτιζόλη, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ και Τρανσφερίνη. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

8) Δείκτες Νεοπλασίας (Καρκινικοί Δείκτες)
Λειτουργεί από το 2012 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: PSA, Free PSA, CEA (καρκινοεμβρυικό αντιγόνο), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, β2-μικροσφαιρίνη και TMAB. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

9) Πρόγραμμα Ειδικών Πρωτεϊνών Λειτουργεί από το 2015 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: ASTO, CRP, Ρευματοειδής παράγοντας (RF), Τρανσφερίνη, Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4), καθώς και Φερριτίνη και Φυλλικό οξύ. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

10) Πρόγραμμα Ανοσολογικών Παραμέτρων (αποτελείται από 2 υποπρογράμματα)
· Το υποπρόγραμμα των συστηματικών αυτοαντισωμάτων, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικό δείγμα από μοναδικό δότη, περιλαμβάνει τις παραμέτρους: Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ANA), Αντισώματα έναντι dsDNA, Αντισώματα έναντι ENA (SS-A, SS-B, RNP, Sm), Αντισώματα έναντι Σκληροδέρματος (Scl-70), Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης I (β2GPI) IgG & IgΜ και Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης (αCL) IgG & IgM, και
· Το υποπρόγραμμα των ποσοτικών ανοσολογικών παραμέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί το δείγμα των ανοσοχημικών παραμέτρων,  περιλαμβάνει τις παραμέτρους:  Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG), Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4) και Ρευματοειδής παράγοντας (RF). Συνολικά τα δείγματα που αποστέλλονται είναι 24 ανά έτος (12 για κάθε υποπρόγραμμα) και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

11) Πρόγραμμα ορολογικών παραμέτρων Ι (TORCH). Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2017 και περιλαμβάνει: Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgG & IgΜ, του Κυτταρομεγαλοϊού IgG & IgΜ, της Ερυθράς IgG & IgΜ και των ιών του απλού έρπητα 1 & 2 IgG & IgΜ. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

12) Πρόγραμμα ορολογικών παραμέτρων ΙI (Σε συνεργασία με το MCA Lab Ολλανδίας). Το πρόγραμμα λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2017 και θα περιλαμβάνει το Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg), τα αντισώματα της Ηπατίτιδας B (Anti-HBc, Anti-HBs), της Ηπατίτιδας C, των ιών HIV & HTLV και της σύφιλης (αντιτρεπονυμικά), που είναι οι παράμετροι του ορολογικού ελέγχου ο οποίος γίνεται και στις Αιμοδοσίες, θα διατίθεται δε στην Ελλάδα σε συνεργασία με το MCA Lab της Ολλανδίας. Οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο (4 αποστολές/έτος). Σε κάθε αποστολή και για κάθε παράμετρο υπάρχουν 6 διαφορετικά επίπεδα προς μέτρηση (ένα αρνητικό, ένα έντονα θετικό και τέσσερα με ενδιάμεσες συγκεντρώσεις). Η χρέωση γίνεται ανά παράμετρο (μία έως και επτά) και ανά αποστολή (μία έως τέσσερις). H ελάχιστη χρέωση 95,00 + 22,80 (ΦΠΑ) = 117,80 € καλύπτει μία παράμετρο και μία αποστολή και αντιστοιχεί στα 6 διαφορετικά επίπεδα μετρήσεων της παραμέτρου που παραγγέλθηκε, ενώ για περισσότερες παραμέτρους ή/και αποστολές, η χρέωση αυξάνει αναλογικά: Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τέσσερις παραμέτρους (από τις επτά) και δύο αποστολές (από τις τέσσερις), η χρέωση θα είναι 95 x 4 x 2 = 760,00 + 182,40 (ΦΠΑ) = 942,40 €.

13) Πρόγραμμα 25-ΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (25OHD) σε συνεργασία με το DEQAS UK Λειτουργεί από το 2015. Αποστέλλονται 20 δείγματα ανά έτος (Απρίλιος 2017-Μάρτιος 2018) και οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο.

14) Συνδυαστικό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας και Ανοσολογικών Εξετάσεων
Λειτουργεί από το 2022  και περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους της Κλινικής Χημείας που υπάρχουν μέχρι σήμερα (Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση) και επιπλέον τις εξετάσεις CRP, Φεριτίνη, Φυλλικό οξύ, Β12, FT3, FT4, TSH, PSA, β-HCG και Οιστραδιόλη (Ε2). Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

15) Πρόγραμμα Γενικής Ούρων
Θα λειτουργήσει από το 2023 και θα περιλαμβάνει τους Βιοχημικούς Δείκτες της Γενικής Ούρων και Μικροσκοπική Εξέταση. Θα αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις θα γίνονται ανά δίμηνο.

Τα υλικά ελέγχου παράγονται με βάση τις προδιαγραφές του ΕΣΕΑΠ από αξιολογημένους και τεχνικά ικανούς υπεργολάβους.

Ημερολόγιο του Προγράμματα

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

3 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010