Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820-2
ISO/IEC 17043: 2010

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010

Σημερινή Κατάσταση

Διαχειρίστρια: Ευθυμία Μπότουλα
Υπεύθυνος Ποιότητας: Αλέξανδρος Χαλιάσος,
Επιστημονικό Προσωπικό: Ευγενία Κώνστα
Γραμματεία: Λία Μοίρα

Εταίροι του ΕΣΕΑΠ: Οθων Παναγιωτάκης, ΕΕΚΧ-ΚΒ, Χαρά Νικολού, Χρύσανθος Μητρόπουλος, Χριστίνα Ψαχούλια, Αικατερίνη Ψαρρά, Παναγιώτα Σπυροπούλου και η Ευθυμία Μπότουλα.

Επιστημονική Επιτροπή: Οθων Παναγιωτάκης, Ευθυμία Μπότουλα, Κατερίνα Ψαρρά, Χαρά Νικολού, Αλέξανδρος Χαλιάσος, Χρήστος Κρούπης, Χρύσανθος Μητρόπουλος, Νίκος Νίτσος.

041080063-24/04/2008

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010

041080063-24/04/2008

Ημερολόγιο του Προγράμματα

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

3 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

11 Προγράμματα,

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010

Σημερινή Κατάσταση

Διαχειρίστρια: Ευθυμία Μπότουλα
Υπεύθυνος Ποιότητας: Αλέξανδρος Χαλιάσος,
Επιστημονικό Προσωπικό: Ευγενία Κώνστα
Γραμματεία: Λία Μοίρα

Εταίροι του ΕΣΕΑΠ: Οθων Παναγιωτάκης, ΕΕΚΧ-ΚΒ, Χαρά Νικολού, Χρύσανθος Μητρόπουλος, Χριστίνα Ψαχούλια, Αικατερίνη Ψαρρά, Παναγιώτα Σπυροπούλου και η Ευθυμία Μπότουλα.

Επιστημονική Επιτροπή: Οθων Παναγιωτάκης, Ευθυμία Μπότουλα, Κατερίνα Ψαρρά, Χαρά Νικολού, Αλέξανδρος Χαλιάσος, Χρήστος Κρούπης, Χρύσανθος Μητρόπουλος, Νίκος Νίτσος.

041080063-24/04/2008

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010

041080063-24/04/2008

Ημερολόγιο του Προγράμματα

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

3 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

1 εκδήλωση,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

0 Προγράμματα,

11 Προγράμματα,

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010